>click2close<
"Ryu sho ten" or "Ryu shoten" (Dragon rising to the heavens), also known as "Gekko Zuihitsu" (Gekko's Sketch), a Ukiyo-e print from Ogata Gekko's Views of Mt. Fuji. A dragon rises out of smoke near Mt. Fuji, ascending towards the sky