>click2close<
Erupting Klyuchevskoy volcano, Kamchatka, with the new lava flow and Kamen volcano (Sep 2013) (Photo: Sergey Krasnoshchokov)