>click2close<
Emission of ashes of Kizimen volcano (Apr 2011) (Photo: Sergey Krasnoshchokov)