>click2close<
Chikurachki volcano (Photo: Tom Pfeiffer)